Doktor som ger patientvaccin, influensa eller influensa skott eller tar blodprov med nål. Sjuksköterska med injektion eller spruta. Medicin, insulin eller vaccination. Sjukhusets kontorsrum