Lös vårdnadstvisten och trivs med dig själv

Att genomgå en separation och en vårdnadstvist är en smärtsam process. För lättare komma fram till en lösning är det viktigt att försöka samarbeta och sätta barnets behov i första hand. Att gå i samarbetssamtal och familjeterapi kan vara till stor hjälp.

En vårdnadstvist kan vara en uppslitande process för alla som är inblandade. Det viktigaste av allt är barnen. Den som står som vårdnadshavare för ett barn är den personen som bär det yttersta ansvaret för barnets personliga utveckling, välbefinnande och hälsa. När två föräldrar väljer att gå skilda vägar kan det ibland uppstå en tvist om vem som ska vara barnets vårdnadshavare. Om du har en vårdnadstvist i Göteborg finns det väldigt bra hjälp att få. I en vårdnadstvist är det alltid viktigt att du som förälder lägger dina behov åt sidan och tänker på barnets behov och perspektiv. Ur lagens ögon är det alltid barnets bästa som tillgodoses och inte föräldrarnas.

Samarbeta och håll god ton

En vårdnadstvist brukar uppstå när en av föräldrarna anser sig bättre lämpad att ta hand om barnet eller att den ene eller båda två anser att den andra föräldern inte har ett sådant bra omdöme eller förmåga att ta hand om barnet. För barnets bästa är det viktigt att försöka att hålla en god ton och försöka samarbeta. För att säkerställa att en vårdnadstvist går rätt till är det bra att ta hjälp av en familjejurist. I domstolen kan frågan avgöras för att bedömningen ska gå rättvist till. För att undvika en tvist om vårdnaden kan det vara en bra idé att gå i samarbetssamtal och familjeterapi. Professionella personer kan hjälpa dig och den andre föräldern att komma förbi konflikten och sätta barnets behov i främsta rummet.

Tips för att undvika en vårdnadstvist:

  • Gå i samarbetssamtal och i familjeterapi
  • Försök samarbeta
  • Sätt barnets behov främst
  • Lyssna på barnet
  • Håll en god ton till den andre

Ta tillfälle i akt att utveckla dig själv

Att gå igenom en separation och en eventuell vårdnadstvist är väldigt jobbigt men kan vara lärorikt och självutvecklande. Det kan vara en bra idé att gå till en egen psykolog för att kunna bearbeta separationen. En psykolog kan hjälpa dig att komma vidare och ge perspektiv på saker och ting.